Etusivu

Mikä on Team East Mission ry?

Team East Mission ry on yhteiskristillinen humanitaarisen avun ja lähetyksen järjestö,jonka tavoitteena on kohdata apua tarvitsevat hengen, sielun ja ruumiin alueella.

Team East Mission ry tekee merkittävää avustus-ja kehitysyhteistyötä, unohtamatta ihmisten henkisiä ja hengellisiä tarpeita.

Aktiivisina työkenttinä on tällä hetkellä eri kohteet Venäjällä ja Intiassa, joissa mm:

  • Jaamme konkreettista apua mm. ruuan, vaatteiden, lelujen, käyttötavaroiden muodossa

  • Tuemme köyhiä perheitä selviytymään arjessa

  • Tuemme koulutusta ja työllistymistä

  • Autamme syrjäytyneitä nuoria pääsemään elämään kiinni

  • Autamme katu-ja lastenkotilapsia saamaan mahdollisuudet parempaan elämään

  • Autamme lääkkeiden ja lääketieteellisen avun muodossa, esim. sairaiden lasten lääkärikäynnit, asianmukaiset hoidot ja lääkkeet, vammaisten lasten apuvälineet

  • Teemme yhteistyötä paikallisten kirkkojen ja seurakuntien kanssa, tukien ja rohkaisten niiden työntekijöitä ja järjestäen koulutusta

  • Teemme kristillistä lapsityötä mm. leirien, kerhojen, pyhäkoulujen muodossa.

Kaiken työn taustalla on kristillinen arvomaailma ihmiselämän pyhyydestä, kunnioittamisesta sekä Kristuksen loputtomasta rakkaudesta ja hyvyydestä. Kristuksen rakkaus velvoittaa menemään kaikkeen maailmaan – vaikkapa vain yhden ihmisen tähden.